Els mol·luscs són lesions produïdes a la pell, generalment dels nens, que consisteixen en un petit nòdul de color blanquinós o nacrat amb un mínim orifici central. És una de les infeccions virals més freqüents en la infància i el seu poder de contagi és alt. El mol·lusc contagiós no sol produir cap molèstia, tret que els nòduls s’acompanyin d’altres lesions a la pell com, per exemple, dermatitis.

Com es produeix  el contagi? 

El responsable és el virus del Molluscum contagiosum i el contagi es produeix en entrar en contacte directe amb un altre nen que tingui lesions:

  • A través d’objectes contaminats.
  • Autoinoculació: el propi nen se’ls transmet d’una localització a una altra en tocar les seves pròpies lesions.

Com es diagnostica el mol·lusc contagiós?

Aquestes lesions a la pell són tan freqüents i típiques de la infància que el pediatre en tindrà prou amb una adequada exploració física per saber que es troba davant lesions produïdes per mol·lusc contagiós.

Quin tractament es recomana? 

Hi ha diverses opcions terapèutiques disponibles per al mol·lusc contagiós que dependran de l’experiència del professional sanitari, del nombre de lesions i gravetat de l’afectació o de les preferències dels pares o cuidadors

Els tractaments emprats habitualment consisteixen en l’eliminació mecànica de les lesions mitjançant dues tècniques que es realitzen al centre sanitari:

  • Curetatge: S’utilitza una cureta (bisturí en forma de cullereta). Aquesta tècnica és una mica molesta i la presència de sang pot resultar desagradable per a alguns nens. Si la quantitat de lesions és gran, el metge pot recomanar la utilització d’una crema anestèsica tòpica per minimitzar les molèsties.
  • Crioteràpia: S’aplica un petit cotó xopat amb nitrogen líquid durant 6-10 segons.

El professional mèdic també pot prescriure una fórmula magistral a la farmàcia en format crema a base del medicament cantaridina o alguns medicaments que es poden posar directament sobre la pell, com els que contenen hidròxid de potassi en concentració de 5 o 10% o àcid salicílic al 15%. 

Podem fer alguna cosa per prevenir el contagi?

Per evitar o disminuir el risc de contagi del mol·lusc es recomanen les següents claus de prevenció:

  • Evitar tocar o gratar les lesions.
  • Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó.
  • Mantenir les ungles sempre curtes i netes.
  • No compartir tovalloles, roba ni altres elements personals.
  • En piscines, pot ser útil cobrir les lesions amb roba resistent a l’aigua, així com no compartir material de natació o d’aigua.
Share
This

Post a comment

*