Amb la recomanació de les autoritats sanitàries i del Govern de portar mascareta, s’ha multiplicat exponencialment el seu ús però també els dubtes sobre com portar-les o quines són més efectives que d’altres. Aquestes qüestions ens les feu arribar constantment a la farmàcia i per això volem dedicar el nostre post d’avui en esclarir els diferents tipus de mascaretes que hi ha i per a què són útils cadascuna d’elles.

Mascaretes quirúrgiques i casolanes

Les mascaretes quirúrgiques no són considerades un equip de protecció, ja que no protegeix del contagi però sí que limita la propagació del contagi. És a dir, aquest tipus de mascaretes és ideal per a les persones que ja estan infectades. Portant la mascareta quirúrgica no podràn contagiar ningú.

Les mascaretes fabricades a casa no tenen cap homologació, per tant la seva eficàcia no està testada. No sabem en quines condicions higièniques s’ha fabricat i moltes vegades no coneixem el tipus de material que s’ha emprat.

Mascaretes FFP

Dins de les mascaretes FFP trobem una gran varietat de models que cal conèixer prèviament per saber quina mascareta ens convé en cada cas. Pren nota:

  • FFP 1 sense vàlvula d’exhalació. Aquest tipus de mascaretes compten amb una filtració mínima que ens ajuda a aturar la propagació del contagi en el cas que siguem positius en COVID-19.
  • FFP2 sense vàlvula d’exhalació. És la mascareta més completa, ja que ens serveix per no contagiar-nos i per no contagiar a la resta de persones.
  • FFP2 amb vàlvula d’exhalació. Ens protegeix de contagiar-nos però si som portadors del virus, el podem contagiar a les persones i objectes del nostre voltant.
  • Totes les FFP3 disposen de vàlvula d’exhalació, per tant, protegeixen però no limiten la propagació del contagi.

Mascaretes reutilitzables

De la mateixa manera que és important conèixer la tipologia de les mascaretes, també és important saber si la mascareta que portem és reutilitzable o no. En el cas que sigui reutilitzable, recorda que no ens servirà per sempre.

Cada mascareta té una vida útil que hem de respectar si volem protegir-nos eficaçment contra el coronavirus COVID-19. Com a norma general, les quirúrgiques poden utilitzar-se un màxim de 4 hores i les FFP, 8 hores.

Share
This

Post a comment

*